w

MAP - Multi Analyse profil

Et kraftfullt lederverktøy

14.03.201610:19 Marlen Andersen

MAP er nnl sitt egenutviklede arbeidspsykologiske verktøy. Det er utviklet, utprøvd og forbedret over mange år, basert på egne erfaringer. MAP er spesialdesignet for bruk på ledere i forbindelse med lederutviklingsprogram, karriereveiledning og i team- og ledergruppeutvikling. MAP består av en rekke ulike tester satt sammen til en helhetlig rapport om kandidaten. Blant annet måles personlighetstype (MAP Type), teamroller, intuisjon, problemløsning, konflikthåndtering, yrkespersonlighet, handlekraft, tydelighet og topplederegenskaper. Nnl har over en lengre periode jobbet for å få verktøyet sertifisert av DNV, og en søknad er inne til behandling.

Den skriftlige totalrapporten er på 22 sider. I tillegg kan det produseres 4 delrapporter: MAP Problemløsnings-stil (4 sider), MAP Intuisjon og lederstil (3 sider), MAP Team og teamroller (4 sider) og MAP Type (9 sider). I tilknytning til totalrapporten og de 4 delrapporter hører flere hefter med utdypende teori og arbeidsoppgaver. Heftene er på 20 til 50 sider

I rapporten får deltakerne tilbakemelding på hvordan de skårer i forhold til andre ledere på en rekke ulike enkelt-skalaer og sammenstillinger av flere underliggende faktorer. De enkelte skår settes til slutt inn i en tre-dimensjonal ledermodell. Det hele avsluttes med hvordan deltakeren kommer ut i forhold til normgrunnlaget på 12 sentrale lederegenskaper.

I tilknytting til blant annet MAP er det utviklet nyttige arbeidshefter til ulike tema slik som:

  • Introduksjon til MAP Multi Analyse Profil
  • Kreativitet – noen holdepunkter
  • Om intuisjon
  • Problemløsning og samhandling i team
  • MAP Type – en introduksjon
  • Skyggen og den undertrykte funksjon – Arbeidshefte
  • Situasjonsbestemt ledelse