w

Oppstart Ledelse i Front

Alta

06.04.201715:11 Marlen Andersen

Første samling på Ledelse i Front med dyktige og engasjerte ledere er vel gjennomført i Alta.

Fra NNL: Frode, Kirsti og Erik