w

Hovedprogrammet

Bli en bedre toppleder

04.12.201507:25 Tore Olsen

Gjennom snart 30 år har Hovedprogrammet blitt et av Norges mest suksessfulle topplederprogram. Hovedprogrammet tar tak i helheten og de virkelige utfordringene du som toppleder står i. Toppledelse er ikke ett fag, det er mange fag. Hovedprogrammet gir deg løft og perspektiver på hvordan du kan forbedre ditt eget lederskap. På Hovedprogrammet trener du sammen med andre toppledere. Du får opplevelser, erfaring og verktøy som kan brukes direkte i din lederhverdag.  

Hovedprogrammet gir deg:
• ny giv i eget lederskap
• kunnskap og økte ferdigheter
• utfordringer tilpasset din virkelighet
• innsikt i anerkjente ledelsesteorier - og praktisk bruk av disse
• nettverk blant andre toppledere med bred erfaring og kompetanse
• tilbakemelding på hvordan du oppleves som leder
• større selvinnsikt og forståelse av andre
• ferdigheter i å velge, sette sammen og utvikle eget lederteam
• evne til å håndtere endring og omstilling
• mulighet til å arbeide med forbedring av egen bedriftskultur
• perspektiver på trender og utviklingstrekk
• tid og rom for refleksjon og ettertanke
• mot til å ta nødvendige oppgjør og løse konflikter
• møter med spennende forelesere

NNL har materiell, faglitteratur og indikatorer av ypperste kvalitet. Du blir bedre til å vurdere, gjøre valg og delegere. Du vil utvikle mot, selvfølelse og selvtillit. Et helt spesielt år! Over 1000 ledere fra hele landet har gått Hovedprogrammet. Din utfordring er å velge å ta deg tid. 

Programmet består av 7 samlinger, alle lagt til ulike spennende steder for å skape opplevelser, oppdagelser, impulser og inspirasjon. En reise som skal være krevende, og samtidig gir pågangsmot og energi! Som deltaker vil du jobbe med konkrete forbedringsprosjekter tilknyttet din arbeidshverdag - nyttig for virksomheten og til glede for deg personlig. Du blir flinkere til å forstå og utvikle medarbeiderne dine, bedre til å ta nødvendige oppgjør og kommunisere. Du blir en bedre kulturminister for og i din virksomhet. Som deltaker blir du en del av et sterkt og omfattende nettverk av andre ledere med variert utdanning, erfaring og bransjekunnskap. 

Din utfordring - er å våge og velge, ta deg tid og gi deg selv rom for et unikt år i ditt ledelsesliv. 
Som vi pleier å si «Du må ha vært der for å forstå» 

Datoer for neste Hovedprogram:

Hoveduker:

  • Hoveduke 1: 4.- 8. februar 2019
  • Hoveduke 2: 3.- 7. juni 2019
  • Hoveduke 3: 4.- 7. november 2019 
  • hoveduke 4: 23. - 27.mars 2020

Referansegruppesamlinger:

  • Samling 1: 1.- 3. april 2019
  • Samling 2: 2.- 4. september 2019
  • Samling 3: 20.- 22. januar 2020

Se film om Hovedprogrammet her

Meld deg på Hovedprogrammet her